Изкачване с алпийски водач на Гросглокнер

И тази година българи изкачиха с алпийски водач Гросглокнер 3798 метра, първенеца на Австрия. Върха е много назъбен и определено е перла в короната на Алпите. Районът на вр Гросглокнер е изключително красив освен алпийските си глетки, той е много богат на флора и фауна. 

 

Бг водачи единствени имат 4 дневна програма за изкачването на върха от София – Австрия – София. Нашето изкачване на Гросглокнер бе изключително точно и лесно продиктувано от отличната организация и благодарение на времето.

 

 

 

 

 

 

 

хижа Щюделхюте
хижа Щюделхюте
вр. Гросглокнер
вр. Гросглокнер